திண்டுக்கல் தனபாலன்

திண்டுக்கல் தனபாலன்

http://dindiguldhanabalan.blogspot.com

தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா, வலிகளை ஏற்றுக் கொள், இதுவும் கடந்து போகும்.

கவிதை ISO