மெய்யியலும் கோட்பாடுகளும்

வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மெய்யியல் கோட்பாடுகள் (தத்துவங்கள்) கொண்ட தளங்கள்.

Submit a website

உண்மையைத் தேடி

உண்மையைத் தேடி

வாழ்வின் உண்மையான உண்மையைத் தேடி ஓர் பயணம்
திண்டுக்கல் தனபாலன்

திண்டுக்கல் தனபாலன்

தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா, வலிகளை ஏற்றுக் கொள், இதுவும் கடந்து போகும்.