இரவின் புன்னகை

இரவின் புன்னகை

http://iravinpunnagai.blogspot.com/

என் எண்ணம், என் காதல், என் தேடல் என அனைத்தும் இங்கே என் எழுத்துகளாய்....

கவிதை