கணினி, நடைபேசி, இணையம்

தமிழ் மொழி மூலம் கணினி, நடைபேசி, இணையம் பற்றிய அறிவியல் பதிவுகள் இடம்பெறும் தளங்கள்.

Submit a website

தகவல் தொழிநுட்பம் , கவிதை , நற்சிந்தனை

தகவல் தொழிநுட்பம் , கவிதை , நற்சிந்தனை

தகவல் தொழிநுட்பம் சார் விடயங்கள் , கவிதை , நற்சிந்தனை போன்றவற்றை எளிய தமிழில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
அன்பை தேடி,,அன்பு

அன்பை தேடி,,அன்பு

தெரியாத தொழில்நுட்ப செய்திகளை சரியான நேரத்தில் பகிரும் பயனுள்ள பாதுகாப்பான தமிழ்தளம்.
சுதந்திர மென்பொருள்

சுதந்திர மென்பொருள்

எளிய தமிழில் கணினி தகவல்கள்
எளிய தமிழில் கணினி தகவல்

எளிய தமிழில் கணினி தகவல்

சாதாரண மக்களும் அறிந்து ,தெரிந்து, புரிந்து கொள்ளும் வகையில் கணினி தொடர்பான தகவல்களை வழங்குவதே எமது நோக்கம்.
எதிர்நீச்சல்

எதிர்நீச்சல்

கணினி, கணித்தமிழ், இணையம் சார்ந்த நுட்பப் பகிர்வுகளும் படைப்புகளும் கொண்ட தளம்