அக்கினிச்சுவடுகள்

அக்கினிச்சுவடுகள்

http://akkinichsuvadugal.blogspot.com/

நேசிக்கின்ற தாய்மொழியின் ஒரு சில இலக்கணங்களையும் சமூகம் சார்ந்த புதுக்கவிதை மரபுக் கவிதைகளும் இங்கே எழுதிக் கொள்கிறேன் என்னுயிரைச் சார்ந்து !

கவிதை