ரூபனின் எழுத்துப்படைப்புக்கள்

ரூபனின் எழுத்துப்படைப்புக்கள்

http://www.trtamilkkavithaikal.com/

காலத்தால் அழியாத சுவடுகளாகச் சரித்திரம் படைப்போம்.

கவிதை